Citat av Charles Franklin Kettering

Våra tjänster

Fastighetsförmedling (Mäkleri)

- Alla typer av jordbruksfastigheter, såsom skogsfastigheter, lant- och hästgårdar.

Värdering

- För olika ändamål såsom köp eller försäljning, belåning, generationsskifte, intrång i form av exempelvis naturreservat, biotopskydd, väg mm.

Fastighetsöverlåtelse

- Överlåtelseavtal som köpekontrakt, gåvohandling etc.

Förberedelse för fastighetsbildning

- Som t ex avstyckning, fastighetsreglering, klyvning mm.

Generationsskifte

- Av jord- och skogsbruksföretag med därtill hörande fastigheter.

Fastighetsrätt

- Såsom arrendefrågor, nyttjanderättsavtal, jakträttsavtal mm.

Samäganderättsupplösning

- Som t ex utträde ur delägarskap i en jordbruksfastighet.

Bokslut och deklaration

- För jord- och skogsägare

Jord- och skogsbruksekonomisk rådgivning:

- Investerings- och driftskalkyler, budget mm.

Familjejuridik

- Bouppteckning, bodelning och arvskifte mm.

Fastighetsförvaltning

- Av skogsgårdar.

Utbildning

- Till privatskogsbruket.

sidfotinfo

www.gårdsbyrån.se

0383-150 48

Gårdsbyrån

Box 144

574 22 Vetlanda

Besöksadress

Älggatan 2

Vetlanda